Ellen Margrethe Hanssen style=

Ellen Margrethe Hanssen

President
May Wenche Hegland style=

May Wenche Hegland

Visepresident
Ina Steinsholm style=

Ina Steinsholm

Sekretær
Arnhild Solvang style=

Arnhild Solvang

Kasserer
Torill Øien Danielsen style=

Torill Øien Danielsen

Klubbmester
Brith-Ingunn Johansen style=

Brith-Ingunn Johansen

Styremedlem
Wigdis Methi style=

Wigdis Methi

Styremedlem